EDEXCEL ACCREDITED

BRİTANYA EĞİTİM SİSTEMİ

Hamidiye International School, Pearson Edexcel tarafından tam akredite edilmiş bir akademik kurumdur. Dolayısıyla tüm Pearson Edexcel yeterlilikleri için yetkili bir öğrenme merkeziyiz. Şu anda tüm ana konularda Uluslararası GCSE ve Uluslararası A Seviyesi dersleri sunuyoruz.

Anasınıfı

3-5 yaş arasındaki öğrencilerin eğitim aldığı sınıf seviyesi "anaokulu" olarak adlandırılır.

İlkokul

5-11 yaş arasındaki öğrencilerin eğitim aldığı sınıf seviyesi "ilkokul" olarak adlandırılır.

Ortaokul ve Lise

11-16 yaş arasındaki öğrencilerin eğitim aldığı sınıf seviyesi "ortaokul" ve "lise" eğitimi olarak adlandırılır.

Sixth From

16-18 yaş arasındaki öğrencilerin eğitim aldığı sınıf seviyesi genellikle "A Seviyeleri" veya "Altıncı Form" olarak adlandırılan yükseköğrenim kurumlarıdır.

Erken Çocukluk Eğitimi Çerçevesi (iEarly Years)

Okul olarak, Erken Yıllar Programı (EYP) sınıflarımızı Anaokulu ve 5 yaş Grubu sınıflarına ayırmaktayız. Aşağıdaki dersler, diğer etkin sınıf etkinlikleri arasında alınacaktır:

Erken Çocukluk İngilizce

Erken Çocukluk Matematik

Erken Çocukluk Çevremizdeki Dünya

Diğer dersler ve aktiviteler arasında Arapça Dil, Kuran & İslam Eğitimi, Çevre Bilimi, Yaratıcı Yazma, Sanat, Müzik, Tiyatro, Beden Eğitimi vb. yer alır.

KS1, KS2 to KS3 Sınıfları

KS1-KS3, okulumuzda 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan dönemi kapsayan İlköğretim, İlköğretim ve Alt Ortaöğretim dönemlerini temsil eder; dolayısıyla bu seviyelerde uygulanan müfredat, ders içerikleri ve öğretilen konular, Pearson Edexcel müfredatı gereğince aşağıdaki gibi olacaktır:

Alt İlkokul, İlkokul ve Alt Ortaokul İngilizce

Alt İlkokul, İlkokul ve Alt Ortaokul Matematik

Alt İlkokul, İlkokul ve Alt Ortaokul Bilim

Alt İlkokul, İlkokul ve Alt Ortaokul Bilgisayar

Pearson Edexcel Uluslararası (GCSE)

Okulumuz, 14 ila 16 yaş arası öğrenciler için dünyanın en popüler uluslararası yeterliliği olan Pearson Edexcel IGCSE yeterliliklerini sunmaktadır ve uygun bir IGCSE Edexcel sınav merkezi olarak tam akredite ve kayıtlıdır.

Aşağıda, öğrencilerimizin alacağı bazı dersler bulunmaktadır (Ayrıca, tüm Edexcel Müfredatı dersleri için resmi öğretim dili KG-Yr.12 seviyeleri arasında İngilizce olacaktır).

Edexcel IGCSE İngilizce ve Diğer Diller

Edexcel IGCSE Matematik

Edexcel IGCSE Kimya

Edexcel IGCSE Bilim Ödülleri

Beşeri Bilimler Edexcel IGCSE Tarih // Coğrafya

Teknik Uygulamalı Bilimler

Edexcel IGCSE İşletme Çalışmaları // ICT // İkisi

Pearson Edexcel Uluslarası (İleri Seviye)

IGCSE gereği olarak, öğrencilerimiz yalnızca IA seviyelerine kayıt olmak için en az 5 IGCSE’de en az 5 puan almalı ve istedikleri derslerde hem AS hem de A2 seviyelerinde en az 7 puan almalıdırlar.

Bu nedenle, okulumuzdaki IAL öğrencilerinin nitelikleri ve gelecek kariyerleriyle uyumlu olarak en az 3 ders ve en fazla 4 ders seçmeleri beklenmektedir. Okulumuzda Uluslararası İleri Düzey (IAL) olarak sunmayı planladığımız dersler aşağıda belirtilmiştir:

The learners in IAL in olur schools are, therefore, excepted to select a minimum of 3 subjects and a maximum of 4 subjects in line with their qualifications and future careers. The following are the subjects we plan to offer in International Advanced Level (IAL) in our school:

Pearson IAL İngiliz Dili

Pearson IAL İngiliz Edebiyatı

Pearson IAL Saf Matematik

Pearson IAL İşletme Çalışmaları

Pearson IAL Biyoloji

Pearson IAL Fizik

Pearson IAL Kimya

Uyuglamalı Bilgisayar Eğitimi

Tarih & Coğrafya

Scroll to Top